Każdego dnia monitorujemy sytuację makroekonomiczną na świecie, mówimy o najważniejszych wydarzeniach i ich wpływu na głównych kursów walut.


05.04.2017

Złożona aktualizacja platform

Złożona aktualizacja platform

Aktualizacja WebTrader, TradebifoMobile a także Tradebifo PC

  • Korekty dotyczące chińskich.
  • Dodanie hiszpańskiego.
  • Zakończono system uaktualniania platformy handlowej.
  • Wyeliminowano kilka małych błędów.

Wybrać wygodną platformę dla handlu

Pobieranie TradeBifo PC

Pobieranie TradeBifo Mobile Terminal

Otwarty WebTrader


Back to the list


Tradebifo firma oferuje jedne z najlepszych handlowców w środowisku Forex.